Damm Bygge    

Första sidan ] 

 

Den nya dammen Inklusive vallar upptar en yta på 16ha och vattenspegeln vid full damm upptar en yta på 11ha och vatten volymen är ca 350.000 m3.

Vattnet vi pumpar in i dammen är väldigt rikt på kväve och fosfor men i dammen sker en kemisk omvandling, och därefter pumpas det ut i 1,6mils bevattnings system. en mycket possetiv miljöpåvärkan för östersjön.

Dammen kommer fungerar som en miljödamm och bevattningsdamm.

Dammprojecktet drivs av Per-Erik Ivarsson och Anita & Rune Hägg med Eu-samverkan

Bevattningsledningarna ägs av Siglaivs, Frigges och Bomunds i Burgen.

    

NÄRSTREAM

 

 

 

 

 

Nilssons Entreprenad När

VR maskiner

AMAB